MKT1288C88MS804

  • Bề mặt: Bóng
  • Coder: 12
  • Kích thước: 800x800
  • Loại gạch: Vân đá
  • Màu sắc: Ghi nhạt
  • Xuất sứ: Việt Nam
  • Xương gạch: Porcelain
Danh mục: