MKT1248C48GB901

  • Bề mặt: Bóng
  • Coder: 12
  • Kích thước: 400x800
  • Loại gạch: Vân đá
  • Màu sắc: Xanh
  • Xuất sứ: Việt Nam
  • Xương gạch: Porcelain
Danh mục: