MKT02663159

  • Bề mặt: Matt
  • Coder: 02
  • Kích thước: 600x600
  • Loại gạch: Vân cát
  • Màu sắc: Ghi đậm
  • Xuất sứ: Việt Nam
  • Xương gạch: Semi
Danh mục: