MKT02361963

  • Bề mặt: Bóng
  • Coder: 02
  • Kích thước: 300x600
  • Loại gạch: Vân đá
  • Màu sắc: Vàng nhạt
  • Xuất sứ: Việt Nam
  • Xương gạch: Porcelain
Danh mục: