MKT018885022

  • Bề mặt: Bóng
  • Coder: 01C
  • Kích thước: 800x800
  • Loại gạch: Vân đá
  • Màu sắc: Ghi nhạt
  • Xuất sứ: Việt Nam
  • Xương gạch: Semi
Danh mục: