MKT016675015

  • Bề mặt: Bóng
  • Coder: 01X
  • Kích thước: 600x600
  • Loại gạch: Vân đá
  • Màu sắc: Nâu
  • Xuất sứ: Việt Nam
  • Xương gạch: Semi
Danh mục: