MKT0161212024

  • Bề mặt: Bóng
  • Coder: 01C
  • Kích thước: 600x1200
  • Loại gạch: Vân đá
  • Màu sắc: Nâu
  • Xuất sứ: Việt Nam
  • Xương gạch: Porcelain
Danh mục: