MKT013626008

  • Bề mặt: Bóng
  • Coder: 01X
  • Kích thước: 300x600
  • Loại gạch: Vân cát, Vân đá
  • Màu sắc: Ghi nhạt
  • Xuất sứ: Việt Nam
  • Xương gạch: Semi
Danh mục: