MKT013621001

  • Bề mặt: Bóng
  • Coder: 01X
  • Kích thước: 300x600
  • Loại gạch: Vân đá
  • Màu sắc: Trắng
  • Xuất sứ: Việt Nam
  • Xương gạch: Porcelain
Danh mục: