MKN864840808

  • Bề mặt: Matt
  • Coder: 86
  • Kích thước: 400x800
  • Loại gạch: Vân đá
  • Màu sắc: Ghi nhạt
  • Xuất sứ: Nhập khẩu
  • Xương gạch: Porcelain
Danh mục: