MKN86210T209

  • Bề mặt: Matt
  • Coder: 86
  • Kích thước: 200x1000
  • Loại gạch: Vân gỗ
  • Màu sắc: Vân gỗ
  • Xuất sứ: Nhập khẩu
  • Xương gạch: Porcelain
Danh mục: