MKN83612HH1203

  • Bề mặt: Matt
  • Coder: 83
  • Kích thước: 600x1200
  • Loại gạch: Terrazzo
  • Màu sắc: Trắng
  • Xuất sứ: Nhập khẩu
  • Xương gạch: Porcelain
Danh mục: